GIỚI THIỆU VỀ XÃ HƯỚNG SƠN - Xã Hướng Sơn - Hướng Hóa

  • pageHolder.getStart() - 0
  • pageHolder.getNumberObjects() - 1
  • numberArticle - 1
  • numberRelation - 0

Giới thiệu về xã Hướng Sơn

Hướng Sơn là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Hướng Hóa, cách trung tâm huyện 37 km về phía Bắc. Địa hình đồi núi hiểm trở, phía Đông giáp huyện Gio Linh, phía Tây giáp xã Hướng Việt và Hướng Phùng, phía Nam giáp xã Hướng Linh, phía Bắc giáp xã Hướng Lập. Toàn xã có 06 thôn bản với 554 hộ và 2289 nhân khẩu: Trong đó có 98% là đồng bào dân tộc Vân Kiều sinh sống.Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã là 20.445,75ha.
Toàn xã hiện nay có 21 cán bộ chuyên trách, công chức và 16 cán bộ không chuyên trách thuộc các ban ngành đoàn thể. Trong đó:
+ Đảng ủy- HĐND: gồm 05 cán bộ, công chức;
+ Chính quyền: gồm có 14 cán bộ, công chức; 08 cán bộ không chuyên trách.
+ Khối đoàn thể: gồm 5 cán bộ chuyên trách; 6 cán bộ không chuyên trách của các ban ngành đoàn thể.

]]>

Hình ảnh